1661941599646_Petteri-me.jpg

Petteri Pohjonen, Hesburger

Hes­bur­ge­rin vihreä siirtymä

Hesburger – hyvää työtä, hyvällä maulla


Hesburgerilla ympäristötoimet ovat olleet jo vuosikymmeniä yksi toimintaa ohjaaja tekijä. Vastuu on suuri, sillä suuri osa ihmisten kulutuksen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta aiheutuu ruoasta. Hesburger haluaakin näyttää suuntaa pikaruoka-alalla vastuullisessa liiketoiminnassa. Hesburgerin vas­tuul­li­suus­te­koi­hin sukelletaan yhdessä Hesburgerin viestintäpäällikkö Petteri Pohjosen kanssa.Pe 16.9 klo 18.15-19 tilassa Moriaberg.

1661613756762_Kalle-me.jpg

Karl-Johan Spiik, Karlex Oy

Yh­tei­sö­oh­jau­tu­vuus : Jaettu johtajuus -kirjan jul­kai­su­ti­lai­suus

Perinteisessä johtamisessa keskitytään etsimään syyllistä, kun nykyaikaisessa johtamisessa ratkaisun etsimiseen. Johtamalla ilman syyllistämistä annetaan työntekijöille tilaa kokeilla uusia asioita ja kynnys tehdä päätöksiä madaltuu. Nykyajan in­for­maa­tio­tek­no­lo­gian avulla ratkaisuja jaetaan riippumatta ajasta ja paikasta. Työkalujen oikeanlainen käyttö yhdistettynä keskittymistä edesauttavaan ja sallivaan ilmapiiriin luo edellytykset johtamisen jakamiselle. Enää ei tarvita yhteen ihmiseen henkilöityvää johtamista.


Karl-Johan Spiik esittelee kesällä kirjoitetun kirjan sisällön ja vastaa kysymyksiin. Kirjan voi tilata tilaisuudessa.


La 17.9 klo 10-10.30 tilassa Ringsberg

1662371525160_K%C3%A5pykukka-me.jpg

Hä­vik­ki­kuk­kakaup­pa Käpykukka

Hävikistä bisnestä

Hävikkikukkakauppa Kävyn

#käpykukka# on perustanut Anna Saarto syyskuussa 2021 kotiinsa Piikkiöön. Käpykukka on toiminut kahden osuuskunnan alla ja tällä hetkellä se on osa Turun Ainova osuuskuntaa. Hävikkikukkakaupan toiminta nimensä mukaisesti perustuu hävikkiin menevän kukan hyödyntämiseen. Lahjoittajina toimivat niin kuin päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat kuin puutarha-alan yritys. Kiertotalous, kukkien ja kasvien elinkaaren pidentäminen ja jätteen vähentäminen ovat Käpykukan keskeistä ideologiaa.


Käpykukka toimii kokouksen yhteistyökumppanina toimittaen gaalaan kukkakimput 


Tradeshow alueelta voit käydä ostamassa illan gaalaan kukkasomisteita


La 17.9 klo 9.30-9.45 tilassa Ringsberg

1662020190843_Kenneth-me.png

Kenneth Winberg, OP Turun Seutu

Vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen

OP Private Turun sijoitusjohtaja Kenneth Winberg puhuu kokouksessa vastuullisesta sijoittamisesta.


”Alalla tavataan puhua varainhoitajista vuo­ri­kii­pei­li­jä­ver­tauk­sel­la. On olemassa kahdenlaisia vuorikiipeilijöitä: uhkarohkeita ja vanhoja.

Vanhoja ja uhkarohkeita vuorikiipeilijöitä ei ole. Kun kerran lipsahtaa väärässä kohtaa, se on menoa. Taitava varainhoitaja on tarvittaessa myös varovainen.


Jos olen varainhoitajana eräänlainen sijoittamisen omalääkäri, OP on sairaala, jossa eri asiantuntijat kuten kirurgit ja hoitajat huolehtivat asiakkaan koko­nais­hy­vin­voin­nis­ta. Minulle voi soittaa asiassa kuin asiassa, autan kyllä parhaani mukaan kaikessa ja ohjaan tarvittaessa eteenpäin.”


OP:n vastuullinen sijoittaminen muodostuu

1.  Ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) huomioimisesta si­joi­tus­pää­tök­sen­teos­sa: ESG-tuot­to­mah­dol­li­suuk­sien ja -riskien huomioimisesta, positiivisesta ja negatiivisesta arvottamisesta, sekä poissuluista.

2.  Aktiivisesta omistajuudesta: Yhtiöihin vaikuttamisesta, sekä yhtiökokouksiin osallistumisesta ja yh­tiö­kokousää­nes­tä­mi­ses­tä

Lisäksi kansainvälisten normien seuranta on olennainen osa ESG-riskien määrittelyä ja vai­kut­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä.


Uskomme, että sijoituskohteiden vastuullisuuden tarkastelu ja yritysten kannustaminen entistä kestävämpään yritystoimintaan, edesauttavat pitkän aikavälin si­joi­tus­ta­voit­tei­den toteutumista. Vastuullisuus sijoittamisessa ei siis tarkoita hyvästä tuot­to­po­ten­ti­aa­lis­ta luopumista. Vastuullisilla yhtiöillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä.


https://www.op-media.fi/op-turun-seutu/kenneth-katsoo-maailmaa-asiakkaan-silmin/

https://www.op.fi/op-ryhma/vastuullisuus/vastuullisuus-liiketoiminnassa/sijoittaminenLa 17.9 klo 13.30-14 tilassa Dromberg.

1661778094417_Rasmus-me.png

Rasmus Basilier

Intro to The Authentic Content Method

The secret to producing quality demand generation content with minimal effort.


Advertisement, sales and smart websites are set up to capture demand for what you sell. But only one percent of your potential customers are looking to buy at any one time. Sure, you should absolutely put time and effort into catching them! But we are missing the opportunity to address the other 99 percent of your potential customers.


That is where demand generation comes in. The concept revolves around creating interesting educational content that allows potential future customers to learn more about how to solve their problems (with or without what you sell).


By teaching generously and genuinely, your audience will start to like and trust you. They will desire to get a chance to work with you. When the trigger moment happens and they need what you sell, they will reach out to you straight. And then closing the sale is easy.


But there are two big problems with this:

  • What should you even teach?
  • And how do you make this type of content on a continuous basis?(Is this not too time consuming.)

This talk is aimed at solving the problems with a practical and method-oriented focus. It will help you to have your own authentic content method up and running with low cost and high quality in days.


On Saturday 17.9 14-14.45 in Dromberg

Hermandia

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen ja ra­hoi­tuk­set case Japanin markkinat

Hermandia löytyy myös trade show-alueeltaLa 17.9 klo 13-13.30 tilassa Auditorio.

1661941678523_Miia-me.jpg

Miia Liesegang

Luovuus on kykyä tuottaa uutta. Jokainen meistä on luova.

Muotoilija Miia Liesegangilla on laaja kokemus luovuuden hyödyntämisestä liiketoiminnan ja brändäyksen kehittämisessä. Liesegang kertoo luovan alan ja bisneksen yhdistämisen hyötyjä ja avaa miten jokaisessa organisaatiossa luovuudelle voi antaa tilaa. Luovuus liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä määrittää tulevaisuudessa nykyistä enemmän yrityksen menestyksen. 


La 17.9 klo 12-12.45 tilassa Auditorio

Paimion teks­tii­lin­ja­los­tus­lai­tos

Kohti pois­to­teks­tii­lien kier­to­ta­lout­ta

La 17.9 klo 15-15.30 tilassa Ringsberg

desk globe on table

In­ter­na­tio­nal Start-koulutus

Kiinnostaako sinua kansainväliset mahdollisuudet kamarissa?


Kyseessä on uusi koulutus, jota on valmisteltu kansallisessa kv-tiimissä.


Koulutuksessa käydään läpi nuorkauppakamarin tarjoamia kan­sain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia niin paikallisella, alaueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Koulutus sisältää case-esimerkkejä, keskusteluja ja tietoa aiheesta.


Koulutuksen pitää alue­kan­sain­vä­li­syys­pääl­lik­kö Heini Heinonen.


La 17.9 klo 13-14.30 tilassa Ringsberg

1662627317202_Vuorinen_Reetta-me.jpg

Reetta Vuorinen, Saranen Con­sul­ting Oy

Miksi osaamisen uu­dis­ta­mi­nen on stra­te­gi­ses­ti tärkeää?

Reetta Vuorinen on optimisti, tulevaisuuden tekijä, nöyrä johtaja ja yritysten koutsi strategisen oppimisen parissa. Pitkä kokemus erilaisista organisaatioista ja hen­ki­lös­tö­pal­ve­luis­ta on johtanut Reetan tukemaan intohimoisesti yrityksiä ja yksilöitä kasvussa.


Saranen on osaamisen asialla. Uskomme, että oikea osaaminen on kestävän kasvun peruste. Toimimme yritysten rekrytoinnin ja uudistamisen kumppanina, tukena vähennystilanteissa sekä yksilöiden uran suunnannäyttäjänä.


La 17.9 klo 10.45-11.15 tilassa Ringsberg

Lue lisää

YH­TEYS­TIE­DOT:

info@a-aluevaalikokous2022.fi


Kokoustoimisto:

Pe 15-19 la 8-14 

puh. 040 836 1696Kokouspäällikkö:

Wilhelm Saks

wilhelm.saks@jci.fiOhjelmapäällikkö:

Eeva Mäki

eeva.maki@jci.fiGaalavastaava:

Katri Raitala

katri.raitala@jci.fi

1654765815106_AirNkk_logo_RGB_White-me.png

Mikä tämä on?Avai­n­asia­kas­pääl­lik­kö:

Rasmus Basilier

rasmus.basilier@jci.fiTiedotusvastaava:

Veera Parviainen

veera.parviainen@jci.fiSe­naat­to­rioh­jel­ma­vas­taa­va:

Kimmo Hollmén

kimmo.hollmen@jci.fi

LinkitTapahtumaa tukemassa::

1651828802714_Turun%20Yritt%C3%A4j%C3%A4t-me.jpg
1651829038569_Turku_Abo_Pysty_300ppi_viiva_white-me.png
1652852797859_LLV%20logo-me.jpg
1652853175720_vl%20valkoinen-me.png
1652852995759_OP_RGB_pysty_negatiivi-me.png
1663061301183_Mehila%E2%95%A0%C3%AAinen_logo_vaaka_nega-me.png
1659590689560_sivis-merkki-logo-me.png